SKILJEDOMSFÖRFARANDE

Även om de flesta skiljeförfaranden handlar om handelstvister är skiljeförfaranden också den mest använda mekanismen för att lösa tvister om internationella investeringar och idrottstvister.

Skiljedomar, oavsett om de är inhemska eller utländska, kan verkställas enligt nationell processrätt och internationella konventioner, främst FN:s New York-konvention från 1958 om erkännande och verkställighet av utländska skiljedomar.

OBLIN:s team har erfarenhet av att agera från advokatens och skiljemannens perspektiv. Teamet har tillsammans deltagit i mer än 100 ärenden som ombud och mer än 30 skiljemannauppdrag. Vi hanterar både institutionella och ad hoc-förfaranden och har omfattande erfarenhet av internationella såväl som nationella skiljeförfaranden.

SKILJEDOMSFÖRFARANDE
RECORDS

 • Rådgivning i ett internationellt ICC skiljeförfarande (teknisk teknik).
 • Rådgivning i ett internationellt VIAC- skiljedomsförfarande (logistik).
 • Rådgivning i ett internationellt VIAC-arbitrage (bank- och finansfrågor).
 • Rådgivning i ett internationellt ICSID- skiljeförfarande (mineraltillgångar).
 • Rådgivare i ett internationellt ICC skiljedomsförfarande (energi).
 • Rådgivning i ett internationellt ICC skiljedomsförfarande (aktieägartvist).
 • Rådgivning i ett VIAC-mål (IP).
 • Verksamhet som skiljedomare (ordförande) i ett internationellt ICC-mål (varvsindustrin).
 • Verksamhet som skiljedomare (ordförande) i ett internationellt ICC-tvistemål (försäkringar).
 • Verksamhet som skiljedomare (med skiljedomare) i ett internationellt ICC-tvistemål (byggbranschen).
 • Verksamhet som skiljedomare (ordförande) i ett internationellt ICC-mål (läkemedel).
 • Verksamhet som skiljedomare (ordförande) i ett internationellt ICC skiljedomsförfarande (logistik).
 • Rådgivning i ett ICC skiljeförfarande (internationell handel).
 • Rådgivning i ett VIAC skiljedomsförfarande (internationell handel).
 • Rådgivare i ett DIS- skiljeförfarande (byggnation) (industrianläggning).