ARBITRACE

Ačkoli se většina arbitráží týká obchodních sporů, arbitráž je také oblíbeným mechanismem řešení sporů v oblasti mezinárodních investic a sportovních sporů.

Rozhodčí nálezy, ať už tuzemské nebo zahraniční, jsou vykonatelné na základě vnitrostátního procesního práva a mezinárodních úmluv, zejména Newyorské úmluvy OSN o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů z roku 1958.

Tým společnosti OBLIN má zkušenosti s jednáním z pohledu právního zástupce i rozhodce. Tým má za sebou dohromady více než 100 případů v roli právního zástupce a více než 30 jmenování rozhodcem. Zabýváme se institucionálními i ad hoc řízeními a máme rozsáhlé zkušenosti s mezinárodní i vnitrostátní arbitráží.

ARBITRACE
ZÁZNAMY

 • Působení jako právní zástupce v mezinárodní arbitráži ICC (technické inženýrství).
 • Působení jako právní zástupce v mezinárodní arbitráži VIAC (logistika).
 • Působení jako právní zástupce v mezinárodní arbitráži VIAC (bankovnictví a finance).
 • Působení jako právní zástupce v mezinárodní arbitráži ICSID (nerostné zdroje).
 • Působení jako právní zástupce v mezinárodní arbitráži ICC (energetika).
 • Působení jako právní zástupce v mezinárodní arbitráži ICC (spor akcionářů).
 • Působení jako právní zástupce v arbitráži VIAC (IP).
 • Působení jako rozhodce (předseda) v mezinárodní arbitráži ICC (stavba lodí).
 • Výkon funkce rozhodce (předsedy) v mezinárodní arbitráži ICC (pojištění).
 • Působení jako rozhodce (spolurozhodce) v mezinárodní arbitráži ICC (stavebnictví).
 • Působení v roli rozhodce (předsedy) v mezinárodní arbitráži ICC (farmacie).
 • Působení v roli rozhodce (předsedy) v mezinárodní arbitráži ICC (logistika).
 • Působení jako právní zástupce v arbitráži ICC (mezinárodní obchod).
 • Působení jako právní zástupce v arbitráži VIAC (mezinárodní obchod).
 • Působení jako právní zástupce v rozhodčím řízení DIS (stavebnictví) (průmyslový závod).