ARBITRACJA

Podczas gdy większość arbitrów obraca się wokół sporów handlowych, arbitraż jest również wybranym mechanizmem rozwiązywania sporów dotyczących inwestycji międzynarodowych, jak również sporów sportowych.

Orzeczenia arbitrażowe, krajowe i zagraniczne, są wykonalne pod auspicjami krajowego prawa procesowego i konwencji międzynarodowych, głównie Konwencji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku z 1958 r. o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych.

Zespół OBLIN ma doświadczenie w występowaniu z perspektywy obrońcy i arbitra. Zespół prowadził łącznie ponad 100 spraw jako doradca i ponad 30 spraw jako arbiter. Prowadzimy zarówno postępowania instytucjonalne, jak i ad hoc oraz posiadamy bogate doświadczenie w arbitrażu międzynarodowym, jak i krajowym.

ARBITRACJA
REKORZYDUJE

 • Występowanie w charakterze obrońcy w międzynarodowym arbitrażu ICC (inżynieria techniczna).
 • Pełnienie funkcji doradcy w międzynarodowym arbitrażu VIAC (logistyka).
 • Pełnienie funkcji doradcy w międzynarodowym arbitrażu VIAC (bankowość i finanse).
 • Pełnienie funkcji doradcy w międzynarodowym postępowaniu arbitrażowym ICSID (surowce mineralne).
 • Pełnienie funkcji doradcy w międzynarodowym arbitrażu MTK (energetyka).
 • Pełnienie funkcji doradcy w międzynarodowym arbitrażu ICC (spór akcjonariuszy).
 • Pełnienie funkcji doradcy w arbitrażu VIAC (IP).
 • Pełnienie funkcji arbitra (przewodniczącego) w międzynarodowym arbitrażu ICC (przemysł stoczniowy).
 • Pełnienie funkcji arbitra (przewodniczącego) w międzynarodowym arbitrażu ICC (ubezpieczenia).
 • Pełnienie funkcji arbitra (współarbitra) w międzynarodowym arbitrażu ICC (budownictwo).
 • Pełnienie funkcji arbitra (przewodniczącego) w międzynarodowym arbitrażu ICC (farmacja).
 • Pełnienie funkcji arbitra (przewodniczącego) w międzynarodowym arbitrażu ICC (logistyka).
 • Pełnienie funkcji doradcy w arbitrażu MTK (handel międzynarodowy).
 • Pełnienie funkcji doradcy w arbitrażu VIAC (handel międzynarodowy).
 • Pełnienie funkcji doradcy w arbitrażu DIS (budownictwo) (zakład przemysłowy).