ARBITRAŽA

Čeprav se večina arbitraž vrti okoli gospodarskih sporov, je arbitraža tudi najprimernejši mehanizem za reševanje sporov v zvezi z mednarodnimi naložbami in športnimi spori.

Arbitražne odločbe, domače ali tuje, so izvršljive na podlagi domačega procesnega prava in mednarodnih konvencij, predvsem Newyorške konvencije Združenih narodov iz leta 1958 o priznavanju in izvrševanju tujih arbitražnih odločb.

Ekipa OBLIN ima izkušnje z delovanjem z vidika odvetnika in arbitra. Ekipa je skupaj sodelovala pri več kot 100 zadevah kot svetovalec in več kot 30 imenovanjih za arbitra. Vodimo institucionalne in ad hoc postopke ter imamo bogate izkušnje z mednarodno in domačo arbitražo.

ARBITRAŽA
ZAPISI

 • Delovanje kot svetovalec v mednarodni arbitraži ICC (tehnični inženiring).
 • Svetovanje v mednarodni arbitraži VIAC (logistika).
 • Delovanje kot svetovalec v mednarodni arbitraži VIAC (bančništvo in finance).
 • Delovanje kot svetovalec v mednarodni arbitraži ICSID (mineralni viri).
 • Delovanje kot svetovalec v mednarodni arbitraži ICC (energetika).
 • Delovanje kot svetovalec v mednarodni arbitraži ICC (spor o delničarjih).
 • zastopanje kot svetovalec v arbitraži VIAC (IP).
 • Delovanje kot arbiter (predsednik) v mednarodni arbitraži ICC (ladjedelništvo).
 • Delovanje kot arbiter (predsednik) v mednarodni arbitraži ICC (zavarovanje).
 • Delovanje kot arbiter (soarbitrator) v mednarodni arbitraži ICC (gradbeništvo).
 • Delovanje kot arbiter (predsednik) v mednarodni arbitraži ICC (farmacija).
 • Delovanje kot arbiter (predsednik) v mednarodni arbitraži ICC (logistika).
 • Delovanje kot svetovalec v arbitraži ICC (mednarodna trgovina).
 • Svetovanje v arbitraži VIAC (mednarodna trgovina).
 • Nastopanje kot svetovalec v arbitraži DIS (gradbeništvo) (industrijski obrat).