STRATEGISK KONFLIKTHANTERING.

En tidig utvärdering av ärendet kan bidra till att hitta en snabb och kostnadseffektiv lösning.

För att förhindra en tvist innan den uppstår eller för att förbättra utgången i konflikter som inte kan undvikas, gör vi följande

  • Systematiskt analysera tidigare tvister,
  • Identifiera likheter, återkommande mönster, sårbarheter och potentiella förbättringar,
  • Ge specifik vägledning om hur tvister kan förebyggas och hur man kan förbättra hanteringen av dem,
  • Tillhandahåller lättförståeliga, stegvisa genomgångar som kan implementeras i vilken företags- eller institutionell miljö som helst,
  • Genomför noggrann strategisk planering och definiera tydligt det potentiella alternativet till ett förhandlingsresultat (allmänt kallat BATNA - "Best Alternative To Negotiated Agreement" - det bästa alternativet till en förhandlingsöverenskommelse).