ARBITRATION

Selv om de fleste voldgiftssager drejer sig om handelstvister, er voldgift også den foretrukne mekanisme til bilæggelse af tvister i forbindelse med internationale investeringer og sportstvister.

Voldgiftskendelser, hvad enten de er nationale eller udenlandske, kan fuldbyrdes i henhold til national procesret og internationale konventioner, navnlig FN's New York-konvention fra 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser.

OBLIN's team har erfaring med at handle fra både rådgiverens og voldgiftsmandens perspektiv. Teamet har tilsammen været involveret i over 100 sager som rådgivere og mere end 30 voldgiftsmandater. Vi behandler både institutionelle og ad hoc-sager og har stor erfaring med internationale såvel som nationale voldgiftssager.

ARBITRATION
RECORDS

 • Rådgiver i en international ICC-voldgiftssag (teknisk ingeniørarbejde).
 • Rådgiver i en international VIAC-voldgiftssag (logistik).
 • Rådgiver i en international VIAC-voldgiftssag (bank- og finansvirksomhed).
 • Rådgiver i en international ICSID-voldgiftssag (mineralressourcer).
 • Rådgiver i en international ICC-voldgiftssag (energi).
 • Rådgiver i en international ICC-voldgiftssag (aktionærsag).
 • Rådgiver i en VIAC-voldgiftssag (IP).
 • Voldgiftsmand (formand) i en international ICC-voldgiftssag (skibsbygning).
 • Voldgiftsmand (formand) i en international ICC-voldgiftssag (forsikring).
 • Optræder som voldgiftsdommer (medvoldgiftsdommer) i en international ICC-voldgiftssag (bygge- og anlægsvirksomhed).
 • Voldgiftsmand (formand) i en international ICC-voldgiftssag (farmaceutisk sag).
 • Voldgiftsmand (formand) i en international ICC-voldgiftssag (logistik).
 • Rådgiver i en ICC-voldgiftssag (international handel).
 • Rådgiver i en VIAC-voldgiftssag (international handel).
 • Rådgiver i en DIS-voldgiftssag (byggeri) (industrianlæg).