VERKSTÄLLIGHET

Vi förutser potentiella risker med verkställighet redan från början - särskilt i gränsöverskridande ärenden.

När det gäller verkställighet av domar eller skiljedomar identifierar vi tillgångar, utvecklar gränsöverskridande verkställighetsstrategier och samordnar juridiskt arbete i flera olika jurisdiktioner.

INTERIM RELIEF

När tiden är knapp kan man alltid lita på oss när det gäller brådskande tillfälliga hjälpinsatser.

Vi har med framgång fått och avvisat interimistiska beslut från domstolar och skiljedomstolar - i många fall där tidsramen var kritisk.

BEVARANDE AV BEVISMATERIAL.

Ibland är det bara att säkra bevisen som är hälften av vägen för att vinna ett mål. På OBLIN vet vi hur vi ska hantera och dra nytta av svåra bevislägen för att få en strategisk fördel.