ARBITRAATIO

Vaikka suurin osa välimiesmenettelyistä koskee kaupallisia riitoja, välimiesmenettely on valittu riitojenratkaisumekanismiksi myös kansainvälisissä investointi- ja urheilukiistoissa.

Sekä kotimaiset että ulkomaiset välitystuomiot ovat täytäntöönpanokelpoisia kotimaisen prosessioikeuden ja kansainvälisten yleissopimusten, lähinnä vuonna 1958 tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien New Yorkin yleissopimuksen ulkomaisten välitystuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta, nojalla.

OBLINin tiimillä on kokemusta toimimisesta sekä asianajajan että välimiehen näkökulmasta. Tiimi on toiminut yhteensä yli 100 tapauksessa asianajajana ja yli 30 kertaa välimiehenä. Hoidamme sekä institutionaalisia että ad hoc -menettelyjä, ja meillä on laaja kokemus sekä kansainvälisistä että kotimaisista välimiesmenettelyistä.

ARBITRAATIO
REKISTERIT

 • Asianajajana toimiminen kansainvälisessä ICC-välimiesmenettelyssä (tekninen suunnittelu).
 • Asianajajana toimiminen kansainvälisessä VIAC-välimiesmenettelyssä (logistiikka).
 • Asianajajana toimiminen kansainvälisessä VIAC-välimiesmenettelyssä (pankki- ja rahoitusala).
 • Asianajajana toimiminen kansainvälisessä ICSID-välimiesmenettelyssä (mineraalivarat).
 • Asianajajana toimiminen kansainvälisessä ICC-välimiesmenettelyssä (energia).
 • Asianajajana toimiminen kansainvälisessä ICC-välimiesmenettelyssä (osakkeenomistajariita).
 • Asianajajana toimiminen VIAC-välimiesmenettelyssä (IP).
 • Välimiehenä (puheenjohtajana) toimiminen kansainvälisessä ICC-välimiesmenettelyssä (laivanrakennus).
 • Välimiehenä (puheenjohtajana) toimiminen kansainvälisessä ICC-välimiesmenettelyssä (vakuutus).
 • Välimiehenä (toisena välimiehenä) toimiminen kansainvälisessä ICC-välimiesmenettelyssä (rakennusala).
 • Välimiehenä (puheenjohtajana) toimiminen kansainvälisessä ICC-välimiesmenettelyssä (lääketiede).
 • Välimiehenä (puheenjohtajana) toimiminen kansainvälisessä ICC-välimiesmenettelyssä (logistiikka).
 • Asianajajana toimiminen ICC:n välimiesmenettelyssä (kansainvälinen kauppa).
 • Asianajajana toimiminen VIAC-välimiesmenettelyssä (kansainvälinen kauppa).
 • Asianajajana DIS-välimiesmenettelyssä (rakentaminen) (teollisuuslaitos).