WEBINAR

Trött på att läsa? Vi hjälper dig. Från timslånga webbseminarier till korta kunskapsklipp kan du se och lyssna på våra jurister som delar med sig av sina insikter om ett stort antal aktuella juridiska frågor.

Mag. Michael Ibesich och Per Neuburger presenterade ämnet "How to do Business in Austria" för Cathay Groups medlemmar i Kina. Presentationen hölls som en del av Cathay Groups online-seminarieserie "ChinaGo" som ger utbildning till kinesiska företag som ska utlandsresor. Mag. Ibesich och Neuburger tog upp ämnen som Österrikes allmänna ekonomiska landskap, viktiga industrisektorer, etablering av företag i Österrike, företagsformer och tvistlösning.

Cathay webbseminarium

Mag. Michael Ibesich och Per Neuburger presenterade ämnet "How to do Business in Austria" för Cathay Groups medlemmar i Kina. Presentationen hölls som en del av Cathay Groups online-seminarieserie "ChinaGo" som ger utbildning till kinesiska företag som ska utlandsresor. Mag. Ibesich och Neuburger tog upp ämnen som Österrikes allmänna ekonomiska landskap, viktiga industrisektorer, etablering av företag i Österrike, företagsformer och tvistlösning.

Efter en allmän (operativ, ekonomisk och finansiell) förståelse av ett företagsprojekt sammanfattar denna översikt stegen mot internationella avtal i en översikt på hög nivå med avseende på "Sex lärdomar från en undersökning 2021 med ACC/ILAN:s interna rådgivare som genomfördes som ett ACC/Primerus-projekt om internationella avtal", som diskuterades mellan ledningen för både Primerus IPC-kommitté och ACC ILAN.

Webinar från Association of Corporate Counsel

Efter en allmän (operativ, ekonomisk och finansiell) förståelse av ett företagsprojekt sammanfattar denna översikt stegen mot internationella avtal i en översikt på hög nivå med avseende på "Sex lärdomar från en undersökning 2021 med ACC/ILAN:s interna rådgivare som genomfördes som ett ACC/Primerus-projekt om internationella avtal", som diskuterades mellan ledningen för både Primerus IPC-kommitté och ACC ILAN.

Tvister och skiljeförfaranden har för- och nackdelar beroende på hur den rättsliga frågan ser ut och vilka behov de inblandade parterna har. Valet av tvistlösningsmetod beror på vilken strategi som behövs för att uppnå bästa möjliga resultat. Det finns ingen entydig formel som tydligt identifierar det bästa forumet för respektive fråga, men att rådgöra med en erfaren advokat för kommersiella tvister kan hjälpa till att överväga alternativen.

Webinar från Association of Corporate Counsel

Tvister och skiljeförfaranden har för- och nackdelar beroende på hur den rättsliga frågan ser ut och vilka behov de inblandade parterna har. Valet av tvistlösningsmetod beror på vilken strategi som behövs för att uppnå bästa möjliga resultat. Det finns ingen entydig formel som tydligt identifierar det bästa forumet för respektive fråga, men att rådgöra med en erfaren advokat för kommersiella tvister kan hjälpa till att överväga alternativen.

Globaliseringen och det ökande internationella beroendet av handeln har lett till en snabb ökning av komplexa tvister mellan flera parter och kontrakt. I det här webbseminariet diskuterar OBLIN-advokaterna Sharon Schmidt och Neva Cirkveni de utmaningar och problem som dessa tvister ger upphov till i samband med internationella kommersiella skiljeförfaranden. De undersöker inte bara de problem som uppstår ur ett teoretiskt perspektiv, utan erbjuder också viktiga överväganden och praktisk vägledning för skiljedomsutövare som är verksamma i olika jurisdiktioner.

Webbinarium-Mastering International Arbitration - Navigera i frågor som rör flera parter och flera kontrakt

Globaliseringen och det ökande internationella beroendet av handeln har lett till en snabb ökning av komplexa tvister mellan flera parter och kontrakt. I det här webbseminariet diskuterar OBLIN-advokaterna Sharon Schmidt och Neva Cirkveni de utmaningar och problem som dessa tvister ger upphov till i samband med internationella kommersiella skiljeförfaranden. De undersöker inte bara de problem som uppstår ur ett teoretiskt perspektiv, utan erbjuder också viktiga överväganden och praktisk vägledning för skiljedomsutövare som är verksamma i olika jurisdiktioner.

OBLIN-advokaterna Sharon Schmidt och Neva Cirkveni ger en översikt över skillnaderna mellan kommersiella skiljedomar som genomförs i common law- respektive civilrättsliga länder. Presentationen omfattar grundläggande procedurfrågor samt specifika ämnen av intresse, och jämför alltid common law- och civilrättsliga "tillvägagångssätt". Konkreta frågor som diskuteras är i) (o)fördelar med skiljeförfarande jämfört med domstolstvister i varje rättstradition, ii) val av jurisdiktion, institution och tillämplig materiell rätt, iii) finansiering, val av domstol och förfarande, inklusive (virtuella) förhör, och iv) verkställighet av skiljedomar, inklusive spårning och frysning av tillgångar.

Webinar Skiljedom är vanligt och civilrättsligt

OBLIN-advokaterna Sharon Schmidt och Neva Cirkveni ger en översikt över skillnaderna mellan kommersiella skiljedomar som genomförs i common law- respektive civilrättsliga länder. Presentationen omfattar grundläggande procedurfrågor samt specifika ämnen av intresse, och jämför alltid common law- och civilrättsliga "tillvägagångssätt". Konkreta frågor som diskuteras är i) (o)fördelar med skiljeförfarande jämfört med domstolstvister i varje rättstradition, ii) val av jurisdiktion, institution och tillämplig materiell rätt, iii) finansiering, val av domstol och förfarande, inklusive (virtuella) förhör, och iv) verkställighet av skiljedomar, inklusive spårning och frysning av tillgångar.