VITA KOLLAR/
FÖRETAGSRELATERAD BROTTSLIGHET

Vi ger råd om alla aspekter av brottslighet och företagsstraffrätt och tillhandahåller tjänster för både åtal och försvar.

Vårt team är verksamt i världens viktigaste finans- och affärscentra och representerar företag och internationella organisationer samt deras företagsledare, högre tjänstemän och styrelseledamöter. Vår omfattande erfarenhet gör det möjligt för oss att ge klienter råd som täcker de juridiska, procedurmässiga, styrande och ryktesmässiga aspekterna av efterlevnadsfrågor och utredningar, oavsett var de uppstår.

Våra advokater har djupgående erfarenhet av att företräda klienter i alla faser av tvister som rör vita kårer, med särskild kompetens att hantera mutor och korruption, penningtvätt, bedrägeri, skatt, insiderhandel, marknadsmissbruk, sanktioner, utlämning och krav på företagsdödsfall.

Våra arbetsområden omfattar följande

  • Vit krage brottslighet och korruption
  • Företagens straffrättsliga ansvar
  • Finansiell straffrätt
  • Representation av brottsoffer (inklusive representation som privat kärande i straffrättsliga förfaranden och spårning av tillgångar).
  • Interna utredningar
  • Överensstämmelse