STÄNGNINGAR

Vi prövar inhemska och internationella mål, både inför nationella och internationella domstolar och tribunaler. Våra advokater hanterar rutinmässigt komplexa kommersiella tvister inom olika branscher och jurisdiktioner.

Nyckeln till en framgångsrik processföring ligger i att berätta om fallet på ett övertygande sätt och att hålla fast vid denna berättelse under hela processen. Med denna tidlösa sanning i åtanke erbjuder vi våra internationella klienter omtänksamma, resultatinriktade processstrategier.

Med vår mångsidiga strategi - våra advokater är godkända i följande länder sex jurisdiktioner - Vi har också en idealisk position för att föra talan inför internationella domstolar och tribunaler.