ARBITRÁŽ

Hoci sa väčšina arbitráží týka obchodných sporov, arbitráž je tiež obľúbeným mechanizmom riešenia sporov v oblasti medzinárodných investícií, ako aj športových sporov.

Rozhodcovské rozsudky, či už domáce alebo zahraničné, sú vykonateľné pod záštitou vnútroštátneho procesného práva a medzinárodných dohovorov, najmä Newyorského dohovoru OSN o uznávaní a výkone cudzích rozhodcovských rozsudkov z roku 1958.

Tím spoločnosti OBLIN má skúsenosti s konaním z pohľadu právneho zástupcu a rozhodcu. Tím má za sebou spolu viac ako 100 prípadov v pozícii právneho zástupcu a viac ako 30 vymenovaní za rozhodcov. Vedieme inštitucionálne aj ad hoc konania a máme rozsiahle skúsenosti s medzinárodnou aj domácou arbitrážou.

ARBITRÁŽ
ZÁZNAMY

 • Pôsobenie ako právny zástupca v medzinárodnej arbitráži ICC (technické inžinierstvo).
 • Pôsobenie ako právny zástupca v medzinárodnej arbitráži VIAC (logistika).
 • Pôsobenie ako právny zástupca v medzinárodnej arbitráži VIAC (bankovníctvo a financie).
 • Pôsobenie ako právny zástupca v medzinárodnej arbitráži ICSID (nerastné zdroje).
 • Pôsobenie ako právny zástupca v medzinárodnej arbitráži ICC (energetika).
 • Pôsobenie ako právny zástupca v medzinárodnej arbitráži ICC (spor akcionárov).
 • Pôsobenie ako právny zástupca v rozhodcovskom konaní VIAC (IP).
 • Pôsobenie ako rozhodca (predseda) v medzinárodnej arbitráži ICC (stavba lodí).
 • Pôsobenie ako rozhodca (predseda) v medzinárodnej arbitráži ICC (poistenie).
 • Pôsobenie ako rozhodca (spolurozhodca) v medzinárodnej arbitráži ICC (stavebníctvo).
 • Pôsobenie ako rozhodca (predseda) v medzinárodnej arbitráži ICC (farmaceutický priemysel).
 • Pôsobenie ako rozhodca (predseda) v medzinárodnej arbitráži ICC (logistika).
 • Pôsobenie ako právny zástupca v arbitráži ICC (medzinárodný obchod).
 • Pôsobenie ako právny zástupca v arbitráži VIAC (medzinárodný obchod).
 • Pôsobenie ako právny zástupca v rozhodcovskom konaní DIS (stavebníctvo) (priemyselný závod).