ARBITRATSIOON

Kuigi enamik vahekohtumenetlusi on seotud kaubandusvaidlustega, on vahekohtumenetlus valitud vaidluste lahendamise mehhanismiks ka rahvusvaheliste investeerimis- ja spordivaidluste puhul.

Vahekohtu otsused, olgu need siis siseriiklikud või välismaised, on täitmisele pööratavad siseriikliku menetlusõiguse ja rahvusvaheliste konventsioonide, peamiselt 1958. aasta ÜRO New Yorgi konventsiooni välisriigi vahekohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta, alusel.

OBLINi meeskonnal on kogemus nii advokaadi kui ka vahekohtuniku seisukohalt. Meeskond on kokku osalenud üle 100 kohtuasja nõustajana ja üle 30 vahekohtuniku ametikoha. Me tegeleme nii institutsionaalsete kui ka ad hoc menetlustega ning meil on ulatuslik kogemus nii rahvusvahelistes kui ka siseriiklikes vahekohtumenetlustes.

ARBITRATSIOON
REKORTERID

 • Nõustajana tegutsemine rahvusvahelises ICC vahekohtumenetluses (tehniline projekteerimine).
 • Nõustaja tegutsemine rahvusvahelises VIAC vahekohtumenetluses (logistika).
 • Nõustaja rahvusvahelises VIAC vahekohtumenetluses (pangandus ja rahandus).
 • Nõustaja rahvusvahelises ICSIDi vahekohtumenetluses (maavarad).
 • Tegutsemine nõustajana rahvusvahelises ICC vahekohtumenetluses (energeetika).
 • Tegutsemine nõustajana rahvusvahelises ICC vahekohtumenetluses (aktsionäride vaidlus).
 • VIACi vahekohtumenetluses (IP) advokaadina tegutsemine.
 • Vahekohtunikuna (eesistuja) tegutsemine rahvusvahelises ICC vahekohtumenetluses (laevaehitus).
 • Vahekohtunikuna (eesistuja) tegutsemine rahvusvahelises ICC vahekohtumenetluses (kindlustus).
 • Tegutsemine vahekohtunikuna (kaasvahekohtunikuna) rahvusvahelises ICC vahekohtumenetluses (ehitus).
 • Vahekohtunikuna (eesistuja) tegutsemine rahvusvahelises ICC vahekohtumenetluses (farmaatsiatööstus).
 • Vahekohtunikuna (eesistuja) tegutsemine rahvusvahelises ICC vahekohtumenetluses (logistika).
 • Esindamine advokaadina ICC vahekohtumenetluses (rahvusvaheline kaubandus).
 • VIAC-i vahekohtu (rahvusvaheline kaubandus) nõustamine.
 • Tegutsemine nõustajana DIS vahekohtumenetluses (ehitus) (tööstusettevõte).