WYKONANIE

Od samego początku przewidujemy potencjalne zagrożenia związane z egzekwowaniem prawa - w szczególności w przypadkach transgranicznych.

Jeśli chodzi o egzekwowanie wyroków lub orzeczeń arbitrażowych, identyfikujemy aktywa, opracowujemy transgraniczne strategie egzekwowania prawa i koordynujemy prace prawne w wielu jurysdykcjach.

RELIEF MIĘDZYNARODOWY

Kiedy czas jest najważniejszy, zawsze można na nas liczyć w pilnych doraźnych działaniach pomocowych.

Udało nam się uzyskać i pokonać tymczasowe nakazy sądów i trybunałów arbitrażowych - w wielu przypadkach, gdy ramy czasowe były krytyczne.

ZACHOWANIE DOWODÓW

Czasami, zabezpieczenie dowodów idzie w połowie drogi do wygrania sprawy. W OBLIN wiemy, jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami dowodowymi i wykorzystywać je w celu uzyskania przewagi strategicznej.