LITIGACJA

Prowadzimy sprawy krajowe i międzynarodowe, zarówno przed krajowymi, jak i międzynarodowymi sądami i trybunałami. Nasi prawnicy rutynowo zajmują się złożonymi sprawami z zakresu sporów gospodarczych w różnych branżach i jurysdykcjach.

Kluczem do skutecznego prowadzenia sporu sądowego jest opowiedzenie sprawy w sposób jednoznaczny, bezsensowny i trzymanie się tej narracji przez cały czas trwania sprawy. Pamiętając o tej ponadczasowej prawdzie, oferujemy naszym międzynarodowym klientom przemyślane, nastawione na wyniki strategie procesowe.

Dzięki naszemu wielojurysdykcyjnemu podejściu - nasi adwokaci są dopuszczeni w sześć jurysdykcji - Jesteśmy również doskonale przygotowani do prowadzenia sporów przed międzynarodowymi sądami i trybunałami.