WHITE COLLAR/
KORPORACYJNY PRZESTĘPCA

Doradzamy we wszystkich aspektach przestępczości "białych kołnierzyków" i prawa karnego spółek, świadcząc usługi zarówno w zakresie ścigania, jak i obrony.

Działając w kluczowych centrach finansowych i biznesowych na świecie, nasz zespół reprezentuje firmy i organizacje międzynarodowe, a także ich kadrę kierowniczą, wyższych urzędników i dyrektorów. Nasze bogate doświadczenie pozwala nam na udzielanie klientom porad obejmujących aspekty prawne, proceduralne, dotyczące zarządzania i reputacji w kwestiach związanych ze zgodnością z przepisami i dochodzeniami, niezależnie od miejsca ich zaistnienia.

Nasi prawnicy posiadają dogłębne doświadczenie w reprezentowaniu klientów na wszystkich etapach postępowań sądowych typu "white-collar", ze szczególnym uwzględnieniem łapówkarstwa i korupcji, prania brudnych pieniędzy, oszustw, podatków, wykorzystywania informacji poufnych w obrocie papierami wartościowymi, nadużyć rynkowych, sankcji, ekstradycji i roszczeń o zabójstwo przedsiębiorstw.

Nasze obszary działalności obejmują

  • Przestępczość w białych kołnierzykach i korupcja
  • Odpowiedzialność karna korporacji
  • Finansowe prawo karne
  • Reprezentacja ofiar przestępstw (w tym reprezentacja jako powód prywatny w postępowaniu karnym i śledzenie majątku)
  • Dochodzenia wewnętrzne
  • Zgodność z przepisami