KOMPENDIUM

Jak działa arbitraż? Jaka jest różnica między arbitrażem a postępowaniem sądowym? Co z negocjacjami, mediacjami i innymi metodami alternatywnego rozwiązywania sporów? W naszym Kompendium nasz zespół udziela odpowiedzi na te i inne pytania.

unpx

Szczegółowy przewodnik po postępowaniu arbitrażowym, obejmujący wszystko, co należy wiedzieć o arbitrażu handlowym i arbitrażu z udziałem państw-inwestorów.

Ogólny przegląd postępowań sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, w tym szczegółowe omówienie austriackich ram proceduralnych.

Jakie są alternatywne możliwości rozwiązania sporu? Omawiamy to zagadnienie z perspektywy austriackiej i międzynarodowej.

Technologia blockchain zmieni nasze systemy prawne. Przeczytaj o potencjale tej technologii tutaj.