STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KONFLIKTAMI

Wczesna ocena przypadku może być pomocna w znalezieniu szybkiego i efektywnego kosztowo rozwiązania.

Aby zapobiec sporowi, zanim jeszcze dojdzie do jego powstania lub poprawić wyniki w konfliktach, których nie da się uniknąć, my

  • Systematycznie analizuj spory z przeszłości,
  • Identyfikacja podobieństw, powtarzających się wzorców, słabych punktów i potencjalnych ulepszeń,
  • Dostarczenie konkretnych wskazówek, jak zapobiegać sporom i jak usprawnić zarządzanie nimi,
  • Dostarczają łatwych do przeprowadzenia, krok po kroku, instruktaży, które mogą być wdrożone w każdym środowisku korporacyjnym lub instytucjonalnym,
  • Przeprowadzić staranne planowanie strategiczne i jasno określić potencjalną alternatywę dla wynegocjowanego wyniku (powszechnie określaną jako BATNA - "Najlepsza Alternatywa dla Negocjowanego Porozumienia").