ENFORCEMENT

Od začiatku predpokladáme možné riziká spojené s presadzovaním práva - najmä v cezhraničných prípadoch.

Pokiaľ ide o vymáhanie rozsudkov alebo rozhodcovských rozhodnutí, identifikujeme majetok, vypracúvame stratégie cezhraničného vymáhania a koordinujeme právnu prácu vo viacerých jurisdikciách.

DOČASNÁ ÚĽAVA

Keď je čas rozhodujúci, môžete sa na nás vždy spoľahnúť pri naliehavých dočasných pomocných prácach.

Úspešne sme získali a vyvrátili predbežné opatrenia od súdov a rozhodcovských súdov - v mnohých prípadoch, keď bol časový rámec rozhodujúci.

UCHOVÁVANIE DÔKAZOV

Zabezpečenie dôkazov je niekedy polovicou úspechu vo veci. V spoločnosti OBLIN vieme, ako sa vysporiadať s ťažkými dôkaznými situáciami a využiť ich na získanie strategickej výhody.