LITIGÁCIA

Riešime vnútroštátne a medzinárodné prípady pred vnútroštátnymi aj medzinárodnými súdmi a tribunálmi. Naši právnici bežne riešia zložité obchodné spory v rôznych odvetviach a jurisdikciách.

Kľúčom k úspešnému vedeniu sporu je presvedčivý a bezprostredný opis prípadu a zachovanie vernosti tomuto opisu počas celého prípadu. S ohľadom na túto nadčasovú pravdu ponúkame našim medzinárodným klientom premyslené stratégie súdnych sporov zamerané na výsledky.

Vďaka nášmu multijurisdikčnému prístupu - naši advokáti sú prijatí v šesť jurisdikcií - máme tiež ideálnu pozíciu na vedenie sporov pred medzinárodnými súdmi a tribunálmi.