BIELY GOLIER/
PODNIKOVÝ TRESTNÝ ČIN

Poskytujeme poradenstvo vo všetkých aspektoch trestnej činnosti bielych golierov a trestného práva obchodných spoločností, pričom poskytujeme služby v oblasti trestného stíhania aj obhajoby.

Náš tím, ktorý pôsobí v kľúčových svetových finančných a obchodných centrách, zastupuje spoločnosti a medzinárodné organizácie, ako aj ich vedúcich pracovníkov, vedúcich pracovníkov a riaditeľov. Naše rozsiahle skúsenosti nám umožňujú poskytovať klientom poradenstvo pokrývajúce právne, procesné, riadiace a reputačné aspekty otázok dodržiavania predpisov a vyšetrovania bez ohľadu na to, kde sa vyskytnú.

Naši právnici majú rozsiahle skúsenosti so zastupovaním klientov vo všetkých fázach súdnych sporov týkajúcich sa bielych golierov, pričom sa venujú najmä úplatkárstvu a korupcii, praniu špinavých peňazí, podvodom, daňovým sporom, obchodovaniu s využitím dôverných informácií, zneužívaniu trhu, sankciám, vydávaniu osôb a žalobám v súvislosti s neúmyselným zabitím spoločnosti.

Medzi oblasti našej činnosti patrí

  • Zločinnosť bielych golierov a korupcia
  • Trestná zodpovednosť spoločností
  • Finančné trestné právo
  • Zastupovanie obetí trestných činov (vrátane zastupovania ako súkromného žalobcu v trestnom konaní a vyhľadávania majetku)
  • Interné vyšetrovania
  • Dodržiavanie predpisov