RAKÚSKO
SPRIEVODCOVIA ODBORNÍKOV

OBLIN každoročne prispieva do porovnávacích, komplexných a aktuálnych príručiek o súdnych a rozhodcovských sporoch od popredných vydavateľov v tejto oblasti.

unpx

Rakúsko Arbitráž 2023

Rakúsko Investičná zmluva Arbitráž 2022

Riešenie sporov Rakúsko 2023

Uznávanie a výkon cudzích rozhodnutí Porovnávacia príručka 2022

Podnikateľská kriminalita 2023