KOMPENDIUM

Ako funguje rozhodcovské konanie? Aký je rozdiel medzi rozhodcovským a súdnym konaním? A čo vyjednávanie, mediácia a iné metódy alternatívneho riešenia sporov? V našom zborníku vám náš tím poskytne odpovede na tieto a ďalšie otázky.

unpx

Podrobný sprievodca rozhodcovským konaním, ktorý obsahuje všetko, čo potrebujete vedieť o obchodnej arbitráži a arbitráži medzi investorom a štátom.

Všeobecný prehľad občianskoprávnych a obchodných súdnych konaní vrátane podrobného pohľadu na rakúsky procesný rámec.

Aké sú alternatívne možnosti riešenia sporu? Tejto otázke sa venujeme z rakúskeho a medzinárodného hľadiska.

Technológia blockchain zmení naše právne systémy. Prečítajte si o potenciáli tejto technológie tu.