LITIGATION

Käsitellään kotimaisia ja kansainvälisiä tapauksia sekä kansallisissa että kansainvälisissä tuomioistuimissa ja tribunaaleissa. Asianajajamme käsittelevät rutiininomaisesti monimutkaisia kaupallisia riita-asioita eri toimialoilla ja lainkäyttöalueilla.

Menestyksekkään oikeudenkäynnin avain on se, että asia kerrotaan vakuuttavasti ja selkeästi ja että pysytään uskollisena tälle kertomukselle koko asian käsittelyn ajan. Tämän ajattoman totuuden huomioon ottaen tarjoamme kansainvälisille asiakkaillemme harkittuja ja tuloshakuisia riita-asioiden käsittelystrategioita.

Monialaisen lähestymistapamme ansiosta - asianajajamme ovat hyväksyttyjä seuraavissa maissa kuusi lainkäyttöaluetta - Meillä on myös ihanteelliset edellytykset käydä oikeudenkäyntejä kansainvälisissä tuomioistuimissa.