LITIGACE

Řešíme vnitrostátní i mezinárodní případy před vnitrostátními i mezinárodními soudy a tribunály. Naši právníci se běžně zabývají složitými obchodními spory v různých odvětvích a jurisdikcích.

Klíčem k úspěšnému vedení sporu je vyprávět případ přesvědčivě, bez zbytečných řečí a zůstat věrný tomuto vyprávění po celou dobu případu. S ohledem na tuto nadčasovou pravdu nabízíme našim mezinárodním klientům promyšlené strategie soudních sporů zaměřené na výsledky.

Díky našemu přístupu, který zahrnuje více jurisdikcí - naši advokáti jsou přijati v šest jurisdikcí - máme také ideální pozici pro vedení sporů před mezinárodními soudy a tribunály.