PRITOŽBA

Sodimo v domačih in mednarodnih zadevah pred nacionalnimi in mednarodnimi sodišči in tribunali. Naši odvetniki redno obravnavajo zapletene zadeve v gospodarskih sporih v različnih panogah in jurisdikcijah.

Ključ do uspešnega sodnega postopka je v tem, da primer predstavite na prepričljiv in brezkompromisen način ter da mu ostanete zvesti ves čas postopka. Ob upoštevanju te brezčasne resnice svojim mednarodnim strankam ponujamo premišljene, k rezultatom usmerjene sodne strategije.

Z našim pristopom, ki vključuje več jurisdikcij - naši odvetniki so sprejeti v šest jurisdikcij - prav tako smo v idealnem položaju za sojenje pred mednarodnimi sodišči in tribunali.