BÍLÝ KOLÁŘ/
FIREMNÍ KRIMINÁL

Poskytujeme poradenství ve všech aspektech trestné činnosti bílých límečků a trestního práva obchodních společností, a to jak v oblasti obžaloby, tak i obhajoby.

Náš tým působí v klíčových světových finančních a obchodních centrech a zastupuje společnosti a mezinárodní organizace, jakož i jejich vedoucí pracovníky, vedoucí pracovníky a ředitele. Naše rozsáhlé zkušenosti nám umožňují poskytovat klientům poradenství zahrnující právní, procesní, řídicí a reputační aspekty otázek compliance a vyšetřování, ať už se vyskytnou kdekoli.

Naši právníci mají rozsáhlé zkušenosti se zastupováním klientů ve všech fázích soudních sporů týkajících se bílých límečků, zejména v oblasti úplatkářství a korupce, praní špinavých peněz, podvodů, daní, obchodování s důvěrnými informacemi, zneužívání trhu, sankcí, vydávání osob a žalob o zabití společnosti.

Mezi naše oblasti činnosti patří

  • Zločin bílých límečků a korupce
  • Trestní odpovědnost podniků
  • Finanční trestní právo
  • Zastupování obětí trestných činů (včetně zastupování v roli soukromého žalobce v trestním řízení a vyhledávání majetku).
  • Interní vyšetřování
  • Dodržování předpisů