BELI OVRATNIK/
KAZNIVA DEJANJA V PODJETJIH

Svetujemo o vseh vidikih kaznivih dejanj belih ovratnikov in podjetniškega kazenskega prava, pri čemer zagotavljamo storitve pravnega pregona in obrambe.

Naša ekipa, ki deluje v ključnih svetovnih finančnih in poslovnih središčih, zastopa podjetja in mednarodne organizacije ter njihove vodilne delavce, višje uradnike in direktorje. Naše bogate izkušnje nam omogočajo, da strankam svetujemo glede pravnih, postopkovnih, upravljavskih in uglednih vidikov vprašanj skladnosti in preiskav, ne glede na to, kje se pojavijo.

Naši odvetniki imajo poglobljene izkušnje z zastopanjem strank v vseh fazah sodnih postopkov v zvezi z belimi ovratniki, pri čemer so posebej usposobljeni za obravnavo zahtevkov v zvezi s podkupovanjem in korupcijo, pranjem denarja, goljufijami, davki, trgovanjem z notranjimi informacijami, zlorabo trga, sankcijami, izročitvijo in ubojem podjetja.

Naša področja dela vključujejo

  • Kriminal in korupcija belih ovratnikov
  • Kazenska odgovornost gospodarskih družb
  • Finančno kazensko pravo
  • zastopanje žrtev kaznivih dejanj (vključno z zastopanjem kot zasebni tožnik v kazenskem postopku in iskanjem premoženja)
  • Notranje preiskave
  • Skladnost