VALGE KOLLAR/
KORPORATIIVNE KURJATEGIJA

Anname nõu kõigis majanduskuritegude ja ettevõtte kriminaalõiguse aspektides, pakkudes nii süüdistuse esitamise kui ka kaitse teenuseid.

Meie meeskond tegutseb maailma peamistes finants- ja ärikeskustes ning esindab ettevõtteid ja rahvusvahelisi organisatsioone, samuti nende ettevõtte juhte, kõrgemaid ametnikke ja direktoreid. Meie ulatuslikud kogemused võimaldavad meil pakkuda klientidele nõu, mis hõlmab nõuetele vastavuse küsimuste ja uurimiste õiguslikke, menetluslikke, juhtimis- ja mainekujunduslikke aspekte, ükskõik kus need ka ei tekiks.

Meie advokaatidel on põhjalikud kogemused klientide esindamisel kõigis valgekraede kohtuvaidluste etappides, eelkõige seoses altkäemaksu ja korruptsiooni, rahapesu, pettuse, maksude, siseringitehingute, turu kuritarvitamise, sanktsioonide, väljaandmise ja äriühingute tapmise nõuetega.

Meie töövaldkondade hulka kuuluvad

  • Valgekraede ja korruptsioon
  • Ettevõtete kriminaalvastutus
  • Finantskuritegevuse kriminaalõigus
  • Kuriteoohvrite esindamine (sealhulgas esindamine eraisikutena kriminaalmenetluses ja varade väljaselgitamine)
  • Sisejuurdlused
  • Vastavus