KOMPENDIUM

Jak funguje rozhodčí řízení? Jaký je rozdíl mezi rozhodčím řízením a soudním sporem? Co vyjednávání, mediace a další metody alternativního řešení sporů? V našem Kompendiu vám náš tým poskytne odpovědi nejen na tyto otázky.

unpx

Podrobný průvodce rozhodčím řízením, který obsahuje vše, co potřebujete vědět o obchodní arbitráži a arbitráži mezi investorem a státem.

Obecný přehled občanskoprávních a obchodních sporů, včetně podrobného pohledu na rakouský procesní rámec.

Jaké jsou alternativní možnosti řešení sporu? Zabýváme se touto otázkou z rakouského a mezinárodního pohledu.

Technologie blockchain změní naše právní systémy. Přečtěte si o potenciálu této technologie zde.