WEBINARS

Väsinud lugemisest? Meil on teie seljataga. Alates tunnipikkustest veebiseminaridest kuni lühikeste teadmisklippideni saate vaadata ja kuulata, kuidas meie juristid jagavad oma teadmisi mitmesuguste aktuaalsete õigusküsimuste kohta.

Mag. Michael Ibesich ja Per Neuburger esinesid Hiinas asuvatele Cathay Groupi liikmetele teemal "Kuidas teha äri Austrias". Ettekanne toimus Cathay Groupi "ChinaGo" veebiseminaride sarja raames, mis pakub koolitust välismaale suunduvatele Hiina ettevõtetele. Mag. Ibesich ja hr Neuburger käsitlesid teemasid, sealhulgas Austria üldist majandusmaastikku, peamisi tööstussektoreid, ettevõtte asutamist Austrias ja ettevõtte vorme ning vaidluste lahendamist.

Cathay veebiseminar

Mag. Michael Ibesich ja Per Neuburger esinesid Hiinas asuvatele Cathay Groupi liikmetele teemal "Kuidas teha äri Austrias". Ettekanne toimus Cathay Groupi "ChinaGo" veebiseminaride sarja raames, mis pakub koolitust välismaale suunduvatele Hiina ettevõtetele. Mag. Ibesich ja hr Neuburger käsitlesid teemasid, sealhulgas Austria üldist majandusmaastikku, peamisi tööstussektoreid, ettevõtte asutamist Austrias ja ettevõtte vorme ning vaidluste lahendamist.

Pärast üldist (tegevuslikku, majanduslikku ja finantsilist) arusaamist ettevõtte projektidest, võetakse käesolevas ülevaates kokku rahvusvahelise lepingute sõlmimise sammud kõrgetasemelises ülevaates seoses "Kuue õppetunniga, mis saadi 2021. aastal ACC/ILANi sisekonsultantidega ACC/Primeruse rahvusvahelise lepingu projekti raames läbiviidud uuringust", nagu seda arutasid nii Primeruse IPC komitee kui ka ACC ILANi juhtkond.

Ettevõtete juristide assotsiatsiooni veebiseminar

Pärast üldist (tegevuslikku, majanduslikku ja finantsilist) arusaamist ettevõtte projektidest, võetakse käesolevas ülevaates kokku rahvusvahelise lepingute sõlmimise sammud kõrgetasemelises ülevaates seoses "Kuue õppetunniga, mis saadi 2021. aastal ACC/ILANi sisekonsultantidega ACC/Primeruse rahvusvahelise lepingu projekti raames läbiviidud uuringust", nagu seda arutasid nii Primeruse IPC komitee kui ka ACC ILANi juhtkond.

Kohtumenetlusel ja vahekohtumenetlusel on eeliseid ja puudusi sõltuvalt õigusliku küsimuse eripärast ja asjaomaste poolte vajadustest. Vaidluste lahendamise meetodi valimine sõltub strateegiast, mida on vaja parima võimaliku tulemuse saavutamiseks. Ei ole olemas selget valemit, mis selgelt määratleks vastava küsimuse jaoks parima foorumi, kuid konsulteerimine kogenud kaubandusvaidluste advokaadiga aitab kaaluda võimalusi.

Ettevõtete juristide assotsiatsiooni veebiseminar

Kohtumenetlusel ja vahekohtumenetlusel on eeliseid ja puudusi sõltuvalt õigusliku küsimuse eripärast ja asjaomaste poolte vajadustest. Vaidluste lahendamise meetodi valimine sõltub strateegiast, mida on vaja parima võimaliku tulemuse saavutamiseks. Ei ole olemas selget valemit, mis selgelt määratleks vastava küsimuse jaoks parima foorumi, kuid konsulteerimine kogenud kaubandusvaidluste advokaadiga aitab kaaluda võimalusi.

Globaliseerumine ja kaubanduse kasvav rahvusvaheline sõltuvus on toonud kaasa keeruliste, mitme osapoolega ja mitme lepinguga seotud vaidluste kiire kasvu. Selles veebiseminaris arutavad OBLINi advokaadid Sharon Schmidt ja Neva Cirkveni nende vaidluste tekitatud probleeme ja probleeme rahvusvahelise kaubandusarbitraaži kontekstis. Nad ei uuri tekkinud probleeme mitte ainult teoreetilisest vaatenurgast, vaid pakuvad ka peamisi kaalutlusi ja praktilisi juhiseid eri jurisdiktsioonides tegutsevatele vahekohtute praktikutele.

Veebiseminar - Rahvusvahelise vahekohtu juhtimine - Mitme osapoole ja mitme lepinguga seotud küsimuste lahendamine

Globaliseerumine ja kaubanduse kasvav rahvusvaheline sõltuvus on toonud kaasa keeruliste, mitme osapoolega ja mitme lepinguga seotud vaidluste kiire kasvu. Selles veebiseminaris arutavad OBLINi advokaadid Sharon Schmidt ja Neva Cirkveni nende vaidluste tekitatud probleeme ja probleeme rahvusvahelise kaubandusarbitraaži kontekstis. Nad ei uuri tekkinud probleeme mitte ainult teoreetilisest vaatenurgast, vaid pakuvad ka peamisi kaalutlusi ja praktilisi juhiseid eri jurisdiktsioonides tegutsevatele vahekohtute praktikutele.

OBLINi advokaadid Sharon Schmidt ja Neva Cirkveni annavad ülevaate erinevustest kaubandusvaidluste vahel, mis toimuvad vastavalt tavaõiguslikes ja tsiviilõiguslikes riikides. Ettekandes käsitletakse nii põhilisi menetlusküsimusi kui ka konkreetseid huvipakkuvaid teemasid, võrreldes alati tavaõiguse ja tsiviilõiguse "lähenemisviise". Konkreetsete küsimuste hulgas on i) vahekohtu (puudused) eelised võrreldes kohtumenetlusega igas õigustraditsioonis; ii) kohtualluvuse, institutsiooni ja kohaldatava materiaalõiguse valik; iii) rahastamine, kohtu valik ja menetlus, sealhulgas (virtuaalsed) kohtuistungid; ning iv) kohtuotsuse täitmine, sealhulgas varade jälgimine ja külmutamine.

Veebiseminar Arbitraaž on tavaline ja tsiviilkohtumenetlus

OBLINi advokaadid Sharon Schmidt ja Neva Cirkveni annavad ülevaate erinevustest kaubandusvaidluste vahel, mis toimuvad vastavalt tavaõiguslikes ja tsiviilõiguslikes riikides. Ettekandes käsitletakse nii põhilisi menetlusküsimusi kui ka konkreetseid huvipakkuvaid teemasid, võrreldes alati tavaõiguse ja tsiviilõiguse "lähenemisviise". Konkreetsete küsimuste hulgas on i) vahekohtu (puudused) eelised võrreldes kohtumenetlusega igas õigustraditsioonis; ii) kohtualluvuse, institutsiooni ja kohaldatava materiaalõiguse valik; iii) rahastamine, kohtu valik ja menetlus, sealhulgas (virtuaalsed) kohtuistungid; ning iv) kohtuotsuse täitmine, sealhulgas varade jälgimine ja külmutamine.