WEBINARER

Er du træt af at læse? Vi har din ryg. Fra timelange webinarer til korte vidensklip kan du se og lytte til vores advokater, der deler deres indsigt i en lang række aktuelle juridiske spørgsmål.

Mag. Michael Ibesich og Per Neuburger holdt et foredrag om emnet "How to do Business in Austria" for Cathay Group-medlemmer i Kina. Foredraget blev afholdt som en del af Cathay Groups online-seminarserie "ChinaGo", der tilbyder uddannelse til kinesiske virksomheder, der rejser til udlandet. Mag. Ibesich og Neuburger behandlede emner som Østrigs generelle økonomiske landskab, vigtige industrisektorer, etablering af en virksomhed i Østrig, selskabsformer og tvistbilæggelse.

Cathay-webinar

Mag. Michael Ibesich og Per Neuburger holdt et foredrag om emnet "How to do Business in Austria" for Cathay Group-medlemmer i Kina. Foredraget blev afholdt som en del af Cathay Groups online-seminarserie "ChinaGo", der tilbyder uddannelse til kinesiske virksomheder, der rejser til udlandet. Mag. Ibesich og Neuburger behandlede emner som Østrigs generelle økonomiske landskab, vigtige industrisektorer, etablering af en virksomhed i Østrig, selskabsformer og tvistbilæggelse.

Efter en generel (operationel, økonomisk og finansiel) forståelse af virksomhedsprojekter opsummerer denne oversigt trinene i retning af internationale kontrakter i en oversigt på højt niveau med hensyn til "Six Lessons Learned from a 2021 Survey with In-House Counsels of ACC/ILAN conducted as an ACC/Primerus International Contract Project", som blev drøftet mellem ledelsen af både Primerus IPC Committee og ACC ILAN.

Webinar for sammenslutningen af virksomhedsrådgivere

Efter en generel (operationel, økonomisk og finansiel) forståelse af virksomhedsprojekter opsummerer denne oversigt trinene i retning af internationale kontrakter i en oversigt på højt niveau med hensyn til "Six Lessons Learned from a 2021 Survey with In-House Counsels of ACC/ILAN conducted as an ACC/Primerus International Contract Project", som blev drøftet mellem ledelsen af både Primerus IPC Committee og ACC ILAN.

Retssager og voldgift har fordele og ulemper, afhængigt af de specifikke forhold i den juridiske sag og de involverede parters behov. Valget af konfliktløsningsmetode afhænger af den strategi, der er nødvendig for at opnå det bedst mulige resultat. Der findes ikke nogen entydig formel, der klart identificerer det bedste forum for den pågældende sag, men ved at rådføre sig med en erfaren advokat med erfaring i handelstvister kan man overveje mulighederne.

Webinar for sammenslutningen af virksomhedsrådgivere

Retssager og voldgift har fordele og ulemper, afhængigt af de specifikke forhold i den juridiske sag og de involverede parters behov. Valget af konfliktløsningsmetode afhænger af den strategi, der er nødvendig for at opnå det bedst mulige resultat. Der findes ikke nogen entydig formel, der klart identificerer det bedste forum for den pågældende sag, men ved at rådføre sig med en erfaren advokat med erfaring i handelstvister kan man overveje mulighederne.

Globaliseringen og den voksende internationale afhængighed af handel har ført til en hurtig stigning i komplekse tvister mellem flere parter og flere kontrakter. I dette webinar diskuterer OBLIN-advokaterne Sharon Schmidt og Neva Cirkveni de udfordringer og bekymringer, som disse tvister giver anledning til i forbindelse med international handelsvoldgift. De undersøger ikke blot de problemer, der opstår ud fra et teoretisk perspektiv, men tilbyder også vigtige overvejelser og praktiske retningslinjer til voldgiftspraktikere, der er aktive i forskellige jurisdiktioner.

Webinar - Beherskelse af international voldgift - at navigere i spørgsmål vedrørende flere parter og flere kontrakter

Globaliseringen og den voksende internationale afhængighed af handel har ført til en hurtig stigning i komplekse tvister mellem flere parter og flere kontrakter. I dette webinar diskuterer OBLIN-advokaterne Sharon Schmidt og Neva Cirkveni de udfordringer og bekymringer, som disse tvister giver anledning til i forbindelse med international handelsvoldgift. De undersøger ikke blot de problemer, der opstår ud fra et teoretisk perspektiv, men tilbyder også vigtige overvejelser og praktiske retningslinjer til voldgiftspraktikere, der er aktive i forskellige jurisdiktioner.

OBLIN-advokaterne Sharon Schmidt og Neva Cirkveni giver et overblik over forskellene mellem handelsvoldgiftssager i henholdsvis common law- og civilretlige lande. Præsentationen dækker grundlæggende proceduremæssige spørgsmål samt specifikke emner af interesse, idet der altid sammenlignes mellem common law- og civilretlige "tilgange". Konkrete spørgsmål, der drøftes, omfatter i) (u)fordele ved voldgift i forhold til retssager i hver retstradition, ii) valg af jurisdiktion, institution og gældende materiel ret, iii) finansiering, valg af domstol og procedure, herunder (virtuelle) høringer, og iv) fuldbyrdelse af kendelser, herunder opsporing og indefrysning af aktiver.

Webinar Voldgift er almindelig og civilretlig

OBLIN-advokaterne Sharon Schmidt og Neva Cirkveni giver et overblik over forskellene mellem handelsvoldgiftssager i henholdsvis common law- og civilretlige lande. Præsentationen dækker grundlæggende proceduremæssige spørgsmål samt specifikke emner af interesse, idet der altid sammenlignes mellem common law- og civilretlige "tilgange". Konkrete spørgsmål, der drøftes, omfatter i) (u)fordele ved voldgift i forhold til retssager i hver retstradition, ii) valg af jurisdiktion, institution og gældende materiel ret, iii) finansiering, valg af domstol og procedure, herunder (virtuelle) høringer, og iv) fuldbyrdelse af kendelser, herunder opsporing og indefrysning af aktiver.