WEBINARS

Ste utrujeni od branja? Pomagamo vam. Od enournih spletnih seminarjev do kratkih posnetkov znanja - oglejte si in poslušajte naše pravnike, ki delijo svoje poglede na številna aktualna pravna vprašanja.

Po splošnem (operativnem, ekonomskem in finančnem) razumevanju projektov podjetja ta pregled na visoki ravni povzema korake v smeri mednarodnega sklepanja pogodb v zvezi s "šestimi spoznanji, pridobljenimi iz ankete z notranjimi svetovalci ACC/ILAN iz leta 2021, izvedene v okviru projekta ACC/Primerus International Contract Project", o katerih je razpravljalo vodstvo odbora Primerus IPC in ACC ILAN.

Smernice za spletne seminarje Acc

Po splošnem (operativnem, ekonomskem in finančnem) razumevanju projektov podjetja ta pregled na visoki ravni povzema korake v smeri mednarodnega sklepanja pogodb v zvezi s "šestimi spoznanji, pridobljenimi iz ankete z notranjimi svetovalci ACC/ILAN iz leta 2021, izvedene v okviru projekta ACC/Primerus International Contract Project", o katerih je razpravljalo vodstvo odbora Primerus IPC in ACC ILAN.

Sodni postopek in arbitraža imata prednosti in slabosti, ki so odvisne od posebnosti pravne zadeve in potreb vpletenih strank. Izbira načina reševanja sporov je odvisna od strategije, ki je potrebna za dosego najboljšega možnega izida. Jasne formule, ki bi jasno določila najboljši forum za zadevno zadevo, ni, vendar bo posvetovanje z izkušenim odvetnikom za gospodarske spore pomagalo preučiti možnosti.

Acc Spletni seminar Arbitraža

Sodni postopek in arbitraža imata prednosti in slabosti, ki so odvisne od posebnosti pravne zadeve in potreb vpletenih strank. Izbira načina reševanja sporov je odvisna od strategije, ki je potrebna za dosego najboljšega možnega izida. Jasne formule, ki bi jasno določila najboljši forum za zadevno zadevo, ni, vendar bo posvetovanje z izkušenim odvetnikom za gospodarske spore pomagalo preučiti možnosti.

Globalizacija in vse večja mednarodna odvisnost trgovine sta privedli do hitrega porasta zapletenih večstranskih in večpogodbenih sporov. Na tem spletnem seminarju odvetnici OBLIN Sharon Schmidt in Neva Cirkveni razpravljata o izzivih in pomislekih, ki jih ti spori povzročajo v okviru mednarodne trgovinske arbitraže. Vprašanja, s katerimi se srečujeta, ne obravnavata le s teoretičnega vidika, temveč ponujata tudi ključne premisleke in praktične napotke za strokovnjake za arbitražo, ki delujejo v različnih jurisdikcijah.

Spletni seminar Obvladovanje mednarodne arbitraže, usmerjanje vprašanj, povezanih z več strankami in več pogodbami 1

Globalizacija in vse večja mednarodna odvisnost trgovine sta privedli do hitrega porasta zapletenih večstranskih in večpogodbenih sporov. Na tem spletnem seminarju odvetnici OBLIN Sharon Schmidt in Neva Cirkveni razpravljata o izzivih in pomislekih, ki jih ti spori povzročajo v okviru mednarodne trgovinske arbitraže. Vprašanja, s katerimi se srečujeta, ne obravnavata le s teoretičnega vidika, temveč ponujata tudi ključne premisleke in praktične napotke za strokovnjake za arbitražo, ki delujejo v različnih jurisdikcijah.

Odvetnici družbe OBLIN Sharon Schmidt in Neva Cirkveni podata pregled razlik med poslovnimi arbitražami, ki se izvajajo v državah običajnega in civilnega prava. Predstavitev zajema osnovna postopkovna vprašanja in posebne zanimive teme, pri čemer vedno primerjata "pristope" skupnega in civilnega prava. Konkretna obravnavana vprašanja vključujejo (i) (ne)prednosti arbitraže v primerjavi s sodnimi postopki v vsaki pravni tradiciji; (ii) izbiro pristojnosti, institucije in veljavnega materialnega prava; (iii) financiranje, izbiro sodišča in postopek, vključno z (virtualnimi) obravnavami; in (iv) izvršitev arbitražne odločbe, vključno s sledenjem in zamrznitvijo premoženja.

Spletni seminar Arbitraža je običajna in civilna

Odvetnici družbe OBLIN Sharon Schmidt in Neva Cirkveni podata pregled razlik med poslovnimi arbitražami, ki se izvajajo v državah običajnega in civilnega prava. Predstavitev zajema osnovna postopkovna vprašanja in posebne zanimive teme, pri čemer vedno primerjata "pristope" skupnega in civilnega prava. Konkretna obravnavana vprašanja vključujejo (i) (ne)prednosti arbitraže v primerjavi s sodnimi postopki v vsaki pravni tradiciji; (ii) izbiro pristojnosti, institucije in veljavnega materialnega prava; (iii) financiranje, izbiro sodišča in postopek, vključno z (virtualnimi) obravnavami; in (iv) izvršitev arbitražne odločbe, vključno s sledenjem in zamrznitvijo premoženja.