STRATEŠKO OBVLADOVANJE KONFLIKTOV

Zgodnja ocena primera je lahko koristna pri iskanju hitre in stroškovno učinkovite rešitve.

Da bi preprečili spor, še preden nastane, ali izboljšali izid sporov, ki se jim ni mogoče izogniti.

  • Sistematično analizirajte pretekle spore,
  • ugotovite podobnosti, ponavljajoče se vzorce, ranljivosti in morebitne izboljšave,
  • zagotoviti posebne smernice o tem, kako preprečiti spore in kako izboljšati njihovo obvladovanje,
  • Zagotavlja enostavne in postopne postopke, ki jih je mogoče izvajati v vseh podjetjih ali institucijah,
  • Izvedite skrbno strateško načrtovanje in jasno opredelite morebitno alternativo rezultatu pogajanj (običajno imenovano BATNA - "najboljša alternativa pogajalskemu sporazumu").