PRIMER INDUSTRIJE
TEHNOLOGIJA, MEDIJI IN TELEKOMUNIKACIJE

Hispasat, S.A. proti Bantel Telecom LLC (končna razsodba), 15. november 2016

Leta 2013 sta stranki sklenili sporazum, po katerem je Hispasat (tožeča stranka, Španija) družbi Bantel (tožena stranka, ZDA) zakupil satelitske zmogljivosti v satelitskem sistemu Hispaset. Približno dve leti pozneje sta stranki sklenili sporazum, v katerem sta priznali dolg, ki ga je družba Bantel nakopičila do družbe Hispaset, in oblikovali plačilni načrt. V istem sporazumu

Družba Bantel se je zavezala, da bo kot jamstvo ustanovila zastavno pravico na svoji telekomunikacijski opremi. Vendar zastava pozneje ni bila ustanovljena in družba Bantel je od sedmih načrtovanih plačil izvedla le prvo. Hispasat je v skladu z arbitražnim sporazumom strank vložil tožbo pri razsodišču ICC s sedežem v Madridu v Španiji. Odbor je ugotovil, da je podjetje Bantel med drugim kršilo svoje dolžniške obveznosti, in podjetju Hispasat prisodil 1,5 milijona USD.