PRZYKŁAD PRZEMYSŁOWY
TECHNOLOGIA, MEDIA I TELEKOMUNIKACJA

Hispasat, S.A. v. Bantel Telecom LLC (nagroda końcowa), 15 listopada 2016 r.

W 2013 r. strony zawarły umowę dotyczącą dzierżawy pojemności satelitarnej Hispasat (powód, Hiszpania) na rzecz Bantel (pozwany, USA) w systemie satelitarnym Hispaset. Około dwa lata później strony zawarły umowę uznającą dług zaciągnięty przez Bantel wobec Hispaset i tworzącą plan płatności. W tym samym porozumieniu

Bantel zobowiązał się do złożenia zastawu na swój sprzęt telekomunikacyjny jako zabezpieczenie. Później jednak zastaw nie został ustanowiony, a z siedmiu planowanych płatności, Bantel dokonał tylko pierwszej. Zgodnie z umową arbitrażową stron, Hispasat złożył roszczenie do organu ICC z siedzibą w Madrycie, Hiszpania. Organ ten stwierdził, że Bantel między innymi nie wywiązał się ze swoich zobowiązań dłużnych i przyznał Hispasatowi 1,5 mln USD.