EKSEMPEL FRA BRANCHEN
TEKNOLOGI, MEDIER OG TELEKOMMUNIKATION

Hispasat, S.A. mod Bantel Telecom LLC (endelig kendelse), 15. november 2016

I 2013 indgik parterne en aftale om, at Hispasat (sagsøgeren, Spanien) skulle udleje satellitkapacitet i Hispaset-satellitsystemet til Bantel (sagsøgte, USA). Ca. to år senere indgik parterne en aftale om anerkendelse af den gæld, som Bantel havde oparbejdet over for Hispaset, og om oprettelse af en betalingsplan. I samme aftale

Bantel forpligtede sig til at stille pant i sit telekommunikationsudstyr som sikkerhed. Pantet blev imidlertid ikke oprettet, og ud af de syv planlagte betalinger foretog Bantel kun den første. I henhold til parternes voldgiftsaftale indgav Hispasat et krav til et ICC-panel med hjemsted i Madrid, Spanien. Panelet fandt, at Bantel bl.a. havde misligholdt sine gældsforpligtelser, og tilkendte Hispasat 1,5 mio.