EXEMPEL PÅ EN BRANSCH
TEKNIK, MEDIER OCH TELEKOMMUNIKATION

Hispasat, S.A. mot Bantel Telecom LLC (slutgiltigt avgörande), 15 november 2016

År 2013 ingick parterna ett avtal om att Hispasat (klagande, Spanien) skulle hyra ut satellitkapacitet i Hispasets satellitsystem till Bantel (svarande, USA). Ungefär två år senare ingick parterna ett avtal där de erkände den skuld som Bantel hade ackumulerat gentemot Hispaset och upprättade en betalningsplan. I samma avtal

Bantel åtog sig att som säkerhet ställa en panträtt på sin telekommunikationsutrustning. Panträtten skapades dock inte och av de sju planerade betalningarna gjorde Bantel endast den första. I enlighet med parternas skiljeavtal lämnade Hispasat in ett krav till en ICC-panel med säte i Madrid, Spanien. Panelen konstaterade att Bantel bland annat hade underlåtit att uppfylla sina skuldförpliktelser och beviljade Hispasat 1,5 miljoner US-dollar.