Peter-Binder

Peter-Binder

Jako regularny konsultant ds. reform dla zagranicznych rządów, Peter Binder doradza władzom państwowym w zakresie wdrażania nowoczesnych przepisów dotyczących arbitrażu i alternatywnych metod rozwiązywania sporów oraz tworzenia centrów arbitrażowych. Jego zaangażowania nie są związane z jednym kontynentem lub jurysdykcją, lecz konsekwentnie obejmują międzynarodowe nominacje na arbitra w złożonych postępowaniach arbitrażowych zgodnie z zasadami Komisji Międzynarodowego Prawa Handlowego ONZ ("UNCITRAL") lub Międzynarodowej Izby Handlowej ("ICC").

Jest on powszechnie uznawany za jednego z wiodących ekspertów w dziedzinie prawa modelowego UNCITRAL i Regulaminu Arbitrażowego UNCITRAL. Ze względu na swoją znajomość procedury arbitrażowej, pan Binder często odwiedza różne uczelnie europejskie jako wykładowca.

Dr (Uniwersytet w Salzburgu), LLM (King's College London).

Inwestycje; budownictwo i inżynieria; energia; gospodarka morska; infrastruktura i transport oraz nieruchomości.

Angielski, niemiecki, francuski.

  • Akredytowany konsultant koguta ekspertów i konsultantów arbitrażowych UNCITRAL (Organizacja Narodów Zjednoczonych)
  • Austriacka Izba Adwokacka Wiedeń
  • Austriackie Stowarzyszenie Arbitrażowe ("Arb|Aut")

Dr Peter Binder LLM

Contact

Pliki do pobrania