Peter-Binder

Peter-Binder

Като постоянен консултант на чуждестранни правителства по въпросите на реформите, Петер Биндер съветва държавните органи относно прилагането на съвременни закони за арбитраж и алтернативно разрешаване на спорове и създаването на арбитражни центрове. Ангажиментите му не са обвързани с един континент или юрисдикция, а по-скоро постоянно включват международни номинации за арбитър в сложни арбитражни производства съгласно правилата на Комисията на ООН по международно търговско право ("UNCITRAL") или Международната търговска камара ("ICC").

Той е широко признат като един от водещите експерти по юрисдикциите на Закона-модел на UNCITRAL и Арбитражния правилник на UNCITRAL. Благодарение на разбирането си за арбитражната процедура г-н Биндер често посещава различни европейски университети като лектор.

д-р (Университет Залцбург), магистър по право (King's College London).

Инвестиции; строителство и инженеринг; енергетика; морско дело; инфраструктура и транспорт и недвижими имоти.

Английски; немски; френски.

  • Акредитиран консултант към Списъка на експертите и консултантите по арбитраж на UNCITRAL (ООН)
  • Австрийска адвокатска колегия Виена
  • Австрийска арбитражна асоциация ("Arb|Aut")

Д-р Питър Биндер LLM

Свържете се с

Изтегляне