Peter-Binder

Peter-Binder

Ako pravidelný poradca zahraničných vlád v oblasti reforiem poskytuje Peter Binder štátnym orgánom poradenstvo pri zavádzaní moderných zákonov o rozhodcovskom konaní a alternatívnom riešení sporov a pri zriaďovaní rozhodcovských centier. Jeho angažovanosť nie je viazaná na jeden kontinent alebo jurisdikciu, ale dôsledne sa týka medzinárodných nominácií za rozhodcu v zložitých rozhodcovských konaniach podľa pravidiel Komisie OSN pre medzinárodné obchodné právo ("UNCITRAL") alebo Medzinárodnej obchodnej komory ("ICC").

Je všeobecne uznávaný ako jeden z popredných odborníkov na jurisdikcie modelového práva UNCITRAL a rozhodcovské pravidlá UNCITRAL. Vďaka svojim znalostiam rozhodcovského konania pán Binder často navštevuje rôzne európske univerzity ako prednášajúci.

Dr. (Salzburská univerzita), LLM (King's College London).

Investície; stavebníctvo a strojárstvo; energetika; námorníctvo; infraštruktúra a doprava a nehnuteľnosti.

Angličtina; nemčina; francúzština.

  • Akreditovaný konzultant na zozname arbitrážnych expertov a konzultantov UNCITRAL (OSN)
  • Rakúska advokátska komora Viedeň
  • Rakúska arbitrážna asociácia ("Arb|Aut")

Dr. Peter Binder LLM

Kontakt

Na stiahnutie