Peter-Binder

Peter-Binder

Peter Binder nõustab välisriikide valitsuste regulaarse reformikonsultandina riigiasutusi kaasaegsete vahekohtu- ja alternatiivsete vaidluste lahendamise seaduste rakendamisel ja vahekohtukeskuste loomisel. Tema kohustused ei ole seotud ühe kontinendi või jurisdiktsiooniga, vaid hõlmavad pidevalt rahvusvahelisi vahekohtunike määramisi keerulistes vahekohtumenetlustes ÜRO rahvusvahelise kaubandusõiguse komisjoni ("UNCITRAL") või Rahvusvahelise Kaubanduskoja ("ICC") reeglite alusel toimuvates vahekohtumenetlustes.

Ta on laialdaselt tunnustatud kui üks juhtivaid eksperte UNCITRALi mudeliõiguse jurisdiktsioonide ja UNCITRALi vahekohtueeskirjade alal. Tänu oma arusaamisele vahekohtumenetlusest külastab hr Binder sageli erinevaid Euroopa ülikoole lektorina.

Dr (Salzburgi Ülikool), LLM (King's College London).

Investeeringud; ehitus ja masinaehitus; energeetika; merendus; infrastruktuur ja transport ning kinnisvara.

inglise; saksa; prantsuse.

  • UNCITRALi vahekohtuekspertide ja konsultantide nimekirja akrediteeritud konsultant (ÜRO).
  • Austria Advokatuur Viin
  • Austria Vahekohtu Assotsiatsioon ("Arb|Aut")

Dr. Peter Binder LLM

Kontakt

Allalaadimine