TÖÖSTUSSEKTORID

OBLIN teenindab kliente siseriiklikes ja rahvusvahelistes kaubandusvaidlustes erinevates valdkondades. Meie advokaadid on spetsialiseerunud mitmetele tööstussektoritele, sealhulgas:

unpx

Pangandus ja rahandus

Laenuandjate ja -võtjate nõustamine ja esindamine piiriülestes, mitut jurisdiktsiooni hõlmavates projekti- ja tehinguvaidlustes.

Ehitus

Ehitus- ja kinnisvaravaidlustes (sealhulgas kinnisvara omandamine ja juriidiline hoolsuskohustus) oleme teiega kaasas igas etapis.

Energia

Me tegeleme sageli energia tootmise, transpordi ja tarnimisega seotud õigusküsimustega dünaamilisel energia- ja loodusvarade turul.

Valitsus ja avalik sektor

Meie rahvusvaheline juristide meeskond on heas positsioonis, et mõista valitsuse tegevuse erinevaid keerukusi kogu maailmas.

Kindlustus

Meil on suur kogemus vaidluste lahendamisel nii kindlustusandja kui ka kindlustusvõtja jaoks enamikus kindlustustegevuse valdkondades.

Investeeringud

Oleme edukalt tegutsenud vahekohtunikena ja nõustajatena mitmetes kõrgetasemelistes investeerimisvaidlustes ja investori ja riigi vahelistes vahekohtumenetlustes.

Logistika

Vaidlused võivad tekkida rahvusvahelise tarneahela mis tahes osas. Oleme pühendunud transpordiettevõtete, logistikateenuste pakkujate ja nende klientide õiguslike probleemide lahendamisele.

Töötlev tööstus ja tööstusettevõtted

Me esindame tootjaid ja turustajaid nii riigisiseselt kui ka rahvusvaheliselt, et aidata neil areneda üha tihedama konkurentsiga globaalsel turul.

Kaevandamine

Alates maavarade uurimisest ja kaevandamisest kuni töötlemise ja transpordini pakume vaidluste korral tõhusaid strateegiaid ja õiguslikke lahendusi.

Nafta ja gaas

Me aitame nafta-, gaasi- ja naftakeemiatööstuses osalejatel leida tõhusaid ja uuenduslikke lahendusi vaidlustele, mis tekivad tootmis-, tootmisahela keskel ja tootmisahela järgmise etapi sektorites.

Farmaatsiatooted ja tervishoid

Nõustame era- ja avalik-õiguslikke bioteaduste valdkonna ettevõtteid paljudes intellektuaalomandiga seotud vaidlustes.

Sport

Oleme professionaalsete sportlaste ja organisatsioonide õigusnõustajad vahekohtu- ja kohtuvaidlustes, mis on seotud dopingu- ja distsiplinaarmeetmete, kaubanduslepingute ja spordiorganisatsioonide otsustega.

Tehnoloogia, meedia ja telekommunikatsioon

Uued tehnoloogiad tekitavad uusi väljakutseid ja keerukusi. Jagame oma klientide kirge innovatsiooni vastu, mis kajastub ka meie õigusstrateegiates.