ENFORCEMENT

Wij anticiperen van meet af aan op potentiële handhavingsrisico's - met name in grensoverschrijdende gevallen.

Als het gaat om de handhaving van vonnissen of scheidsrechterlijke uitspraken, identificeren we activa, ontwikkelen we grensoverschrijdende handhavingsstrategieën en coördineren we het juridische werk in meerdere rechtsgebieden.

INTERIM RELIEF

Wanneer tijd van belang is, kan men altijd op ons rekenen voor dringende interim-hulpverlening.

We hebben met succes voorlopige bevelen van rechtbanken en scheidsgerechten verkregen en verslagen - in veel gevallen waarin het tijdsbestek kritiek was.

BEHOUD VAN BEWIJSMATERIAAL

Soms gaat het veiligstellen van het bewijs de helft van het winnen van een zaak. Bij OBLIN weten we hoe we moeten omgaan met en inspelen op moeilijke bewijskrachtige situaties om zo een strategisch voordeel te behalen.