logoIlo

Nejnovější vývoj: nová databáze a res iudicata efekt

Autor: Mgr: Klaus Oblin

Nová databáze

Dne 1. ledna 2019 vstoupily v platnost změny rakouského zákona o vymáhání, které některým stranám umožňují přístup k údajům o probíhajících exekučních řízeních.

Advokáti a notáři tak mají nyní přístup k informacím o exekučním soudu, čísle případu a výši dluhu v konkrétním řízení.

Databáze je k dispozici online a jejím cílem je pomoci potenciálním žalobcům při posuzování úvěruschopnosti jejich potenciálních odpůrců před zahájením soudního nebo rozhodčího řízení.

Res judicata účinek

Dne 11. června 2018 Nejvyšší soud potvrdil, že res judicata účinek cizího rozhodnutí platí ve všech fázích řízení vedených v Rakousku. Toto rozhodnutí je obzvláště důležité, neboť objasňuje, že účinek res judicata se vztahuje i na probíhající odvolací řízení.

Nejvyšší soud zdůraznil, že to platí pro obě otázky. res judicata účinek - konkrétně výlučnost a závaznost zahraničních rozsudků.

Soud dále upřesnil, že zákaz novace v odvolacím řízení se vztahuje pouze na nové skutečnosti a nové důkazy, a proto nebrání odvolacímu soudu, aby se zabýval res judicata účinek nového zahraničního rozhodnutí.