logoIlo

Evoluții recente: noua bază de date și efectul de autoritate de lucru judecat

Autor: Klaus Oblin

Noua bază de date

La 1 ianuarie 2019 au intrat în vigoare modificările aduse Legii austriece privind executarea silită, care acordă anumitor părți acces la datele privind procedurile de executare în curs.

Astfel, avocații și notarii publici pot accesa acum informații despre instanța de executare, numărul dosarului și valoarea datoriei aferente unei anumite proceduri.

Baza de date este disponibilă online și urmărește să ajute potențialii reclamanți să evalueze solvabilitatea potențialilor lor pârâți înainte de a începe procedurile judiciare sau arbitrale.

Autoritatea de lucru judecat efect

La 11 iunie 2018, Curtea Supremă a confirmat că res judicata efectul unei hotărâri străine se aplică în toate etapele procedurilor desfășurate în Austria. Această decizie este deosebit de importantă, deoarece clarifică faptul că efectul res judicata se aplică, de asemenea, procedurilor de recurs în curs de soluționare.

Curtea Supremă a subliniat că acest lucru este valabil în ceea ce privește ambele aspecte ale res judicata efect - și anume, exclusivitatea și efectul obligatoriu al hotărârilor străine.

Instanța a mai precizat că interdicția de novație în cadrul procedurilor de apel se aplică doar faptelor noi și probelor noi și, prin urmare, nu împiedică o instanță de apel să ia în considerare res judicata efect al unei noi decizii străine.