logoIlo

Novejši razvoj dogodkov: nova podatkovna zbirka in učinek res judicata

Avtor: Klaus Oblin

Nova zbirka podatkov

1. januarja 2019 so začele veljati spremembe avstrijskega zakona o izvršbi, ki nekaterim strankam omogočajo dostop do podatkov o tekočih izvršilnih postopkih.

Tako lahko odvetniki in notarji zdaj dostopajo do informacij o izvršilnem sodišču, številki zadeve in znesku dolga, ki se nanaša na določen postopek.

Podatkovna zbirka je na voljo na spletu, njen namen pa je pomagati potencialnim tožnikom pri ocenjevanju kreditne sposobnosti njihovih potencialnih tožencev pred začetkom sodnega ali arbitražnega postopka.

Res judicata učinek

Vrhovno sodišče je 11. junija 2018 potrdilo, da res judicata učinek tuje sodne odločbe se uporablja na vseh stopnjah postopka, ki poteka v Avstriji. Ta odločba je še posebej pomembna, saj pojasnjuje, da je učinek res judicata velja tudi za pritožbene postopke v teku.

Vrhovno sodišče je poudarilo, da to velja za obe vprašanji res judicata učinek - in sicer ekskluzivnost in zavezujoč učinek tujih sodnih odločb.

Sodišče je nadalje pojasnilo, da se prepoved novacije v pritožbenem postopku nanaša le na nova dejstva in nove dokaze, zato pritožbenemu sodišču ne preprečuje, da bi upoštevalo res judicata učinek nove tuje odločbe.