logoIlo

Najnovší vývoj: nová databáza a účinok res iudicata

Autor: Mgr: Klaus Oblin

Nová databáza

Dňa 1. januára 2019 nadobudli účinnosť zmeny rakúskeho exekučného zákona, ktoré niektorým stranám umožňujú prístup k údajom o prebiehajúcich exekučných konaniach.

Advokáti a notári tak majú odteraz prístup k informáciám o exekučnom súde, čísle veci a výške dlhu, ktoré sa týkajú konkrétneho konania.

Databáza je dostupná online a jej cieľom je pomôcť potenciálnym navrhovateľom pri hodnotení úverovej bonity ich potenciálnych odporcov pred začatím súdneho alebo rozhodcovského konania.

Res judicata účinok

Najvyšší súd 11. júna 2018 potvrdil, že res judicata účinok zahraničného rozsudku sa uplatňuje na všetkých stupňoch konania vedeného v Rakúsku. Toto rozhodnutie je obzvlášť dôležité, pretože objasňuje, že účinok res judicata sa vzťahuje aj na prebiehajúce odvolacie konanie.

Najvyšší súd zdôraznil, že to platí pre obe otázky res judicata účinok - konkrétne exkluzivitu a záväznosť zahraničných rozsudkov.

Súd ďalej spresnil, že zákaz novácie v odvolacom konaní sa vzťahuje len na nové skutočnosti a nové dôkazy, a preto nebráni tomu, aby odvolací súd posudzoval res judicata účinok nového zahraničného rozhodnutia.