Klaus-Oblin

Klaus-Oblin

Klaus Oblin har i många år framgångsrikt företrätt framstående företag och statliga enheter.

Han utmärker sig i gränsöverskridande förfaranden där politiskt känsliga frågor möter kommersiella frågor och har konsekvent anlitats som chefsjurist och skiljedomare i ett antal omfattande skiljeförfaranden enligt olika internationellt erkända regler.

Han har praktisk erfarenhet av både civilrätt och common law och är känd för sin förmåga att samtidigt leda grupper från flera olika jurisdiktioner.

Han har varit styrelseledamot och medlem av styrkommittén i olika internationella sammanslutningar av oberoende advokatbyråer.

Klaus är listad som förtroendeadvokat av ambassaderna i USA och England.

Juridiska studier vid Wiens universitet (Mag.iur., Dr.iur. "with high honours") och juridiska forskarstudier vid University of San Diego (LL.M. Comparative Law).

Energi, fusioner och förvärv, infrastruktur och transport, investeringar, bank- och finansverksamhet, byggnads- och ingenjörsbranschen, kemisk och farmaceutisk verksamhet.

Engelska, tyska, franska.

Österrikiska advokatsamfundet Wien
Internationella handelskammaren ("ICC")
Österrikiska skiljedomsföreningen ("Arb|Aut")
Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit ("DIS")
Internationella advokatsamfundet ("IBA")
Internationellt centrum för tvistlösning (ICDR)
Europeiskt centrum för skadestånds- och försäkringsrätt (ECTIL)
Amerikanska handelskammaren i Österrike ("AmCham Austria")

Dr Klaus Oblin LLM

Kontakta

Sociala medier

Nedladdningar