WEBINARS

Oletko kyllästynyt lukemiseen? Me autamme sinua. Katso ja kuuntele, miten lakimiehemme kertovat näkemyksiään monista ajankohtaisista oikeudellisista kysymyksistä tunnin mittaisista webinaareista lyhyisiin tietoleikkeisiin.

Globalisaatio ja kaupan kasvava kansainvälinen riippuvuus ovat johtaneet siihen, että monimutkaiset, useita osapuolia ja sopimuksia koskevat riidat ovat lisääntyneet nopeasti. Tässä webinaarissa OBLINin lakimiehet Sharon Schmidt ja Neva Cirkveni keskustelevat näiden riitojen aiheuttamista haasteista ja huolenaiheista kansainvälisen kaupallisen välimiesmenettelyn yhteydessä. He tarkastelevat esiin tulleita kysymyksiä teoreettisesta näkökulmasta ja tarjoavat myös keskeisiä näkökohtia ja käytännön ohjeita eri lainkäyttöalueilla toimiville välimiesmenettelyn ammattilaisille.

Webinaari Kansainvälisen välimiesmenettelyn hallitseminen Usean osapuolen ja usean sopimuksen kysymykset 1

Globalisaatio ja kaupan kasvava kansainvälinen riippuvuus ovat johtaneet siihen, että monimutkaiset, useita osapuolia ja sopimuksia koskevat riidat ovat lisääntyneet nopeasti. Tässä webinaarissa OBLINin lakimiehet Sharon Schmidt ja Neva Cirkveni keskustelevat näiden riitojen aiheuttamista haasteista ja huolenaiheista kansainvälisen kaupallisen välimiesmenettelyn yhteydessä. He tarkastelevat esiin tulleita kysymyksiä teoreettisesta näkökulmasta ja tarjoavat myös keskeisiä näkökohtia ja käytännön ohjeita eri lainkäyttöalueilla toimiville välimiesmenettelyn ammattilaisille.

OBLINin lakimiehet Sharon Schmidt ja Neva Cirkveni antavat yleiskatsauksen common law- ja civil law -maissa toteutettujen kaupallisten välimiesmenettelyjen eroista. Esityksessä käsitellään menettelyyn liittyviä peruskysymyksiä sekä kiinnostavia erityiskysymyksiä, ja siinä verrataan aina tavanomaisen oikeuden ja siviilioikeuden lähestymistapoja. Käsiteltäviä konkreettisia kysymyksiä ovat i) välimiesmenettelyn (haitta)edut verrattuna oikeudenkäyntiin tuomioistuimessa kussakin oikeusperinteessä, ii) tuomioistuimen, instituution ja sovellettavan aineellisen oikeuden valinta, iii) rahoitus, tuomioistuimen valinta ja menettely, mukaan lukien (virtuaaliset) kuulemiset, ja iv) tuomion täytäntöönpano, mukaan lukien varojen jäljittäminen ja jäädyttäminen.

Webinaari Välimiesmenettely on yhteinen ja siviilioikeudellinen

OBLINin lakimiehet Sharon Schmidt ja Neva Cirkveni antavat yleiskatsauksen common law- ja civil law -maissa toteutettujen kaupallisten välimiesmenettelyjen eroista. Esityksessä käsitellään menettelyyn liittyviä peruskysymyksiä sekä kiinnostavia erityiskysymyksiä, ja siinä verrataan aina tavanomaisen oikeuden ja siviilioikeuden lähestymistapoja. Käsiteltäviä konkreettisia kysymyksiä ovat i) välimiesmenettelyn (haitta)edut verrattuna oikeudenkäyntiin tuomioistuimessa kussakin oikeusperinteessä, ii) tuomioistuimen, instituution ja sovellettavan aineellisen oikeuden valinta, iii) rahoitus, tuomioistuimen valinta ja menettely, mukaan lukien (virtuaaliset) kuulemiset, ja iv) tuomion täytäntöönpano, mukaan lukien varojen jäljittäminen ja jäädyttäminen.